Prosjekt

Generative programmer i en designfaglig kontekst

Introduksjon

Denne nettsiden presenterer resultatet av et iterativt eksperiment hvor jeg har forsøkt å utvikle og konkretisere tre ulike generative designsystemer. Alle systemene er kodet i processing og er fullt fungerende. Programmene bygger på hverandre og øker i kompleksitet for hver iterasjon, samtidig som de bygger på samme grunnformer og lignende regler. Versjon 1.0 genererer et ferdig sluttprodukt, mens versjon 2.0 og 3.0 har behov for bearbeidelse i etterkant av generering for å materaliseres.

GridType – Skriftdesign

Modularis – Møbeldesign

Arkitek – Byggdesign

BAO342 — Bachelor (Grafisk Design)
Kandnr.: 512
20.05.2021 kl 09:00
Høyskolen Kristiania