Navneforslag:

Arkitek

Potensielt bruksområde:

Automatisk generering av bygninger

Beskrivelse:

Arktitek genererer nye og spennende bygg uten behov for vesentlig brukerinntasting. Ved hjelp av et 8x8x8 rutenett strekker byggene seg opp fra ett eller flere definerte bunnpunkter og danner intrikate strukturer. Programmet sørger for at ingen nye biter bryter med tyngdekraftens lover, samtidig som de generative reglene gir bygget en organisk form, i større grad enn de tradisjonelle høyhusene som omgir oss.

Regler:

Rutenett: 8 x 8 x 8
Former: Firkant
Rotasjonssteg: 0º
Kombinasjoner: 262 144
Sjanse for spredning:

Opp: 50%
Side: 10%
Ned: 1%

Funksjoner:

Generativt: Ja
Kontrollerbart: Ja

Linjer kode:

408

Operativsystem:

MacOS

Kontrollflate:

Novation Launchpad S

BAO342 — Bachelor (Grafisk Design)
Kandnr.: 512
20.05.2021 kl 09:00
Høyskolen Kristiania