Navneforslag:

GridType

Potensielt bruksområde:

Verktøy for utforskning av modulær typografi

Beskrivelse:

GridType er et generativt verktøy bygget på et 3 x 3 rutenett. Rutenettet består av 9 ruter hvor hver rute kan fylles med 3 ulike former eller stå tomme. Hver form kan roteres 90º, noe som gir hver rute totalt 10 ulike måter å fylles på. Verktøyet kan generere tilfeldige kombinasjoner som videre kan gi inspirasjon til nye og spennende bokstavformer. Ved å sette sammen de ulike formene gir programmet grunnlag for til sammen 1 000 000 000 unike kombinasjoner.

Regler:

Rutenett: 3 x 3
Former: Firkant, Trekant, Kvartsirkel
Rotasjonssteg: 90º
Kombinasjoner: 1 000 000 000

Funksjoner:

Generativt: Ja
Kontrollerbart: Ja

Linjer kode:

304

Operativsystem:

MacOS

Kontrollflate:

Tastatur

Kontroller:

Q – rute 1
W - rute 2
E - rute 3
A - rute 4
S - rute 5
D - rute 6
Z - rute 7
X - rute 8
C - rute 9

SPACE - Fjern alt

G - Generer tilfeldige former

ENTER - Lagre bilde

BAO342 — Bachelor (Grafisk Design)
Kandnr.: 512
20.05.2021 kl 09:00
Høyskolen Kristiania